เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
  ด้วยความห่วงใย  
  เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี