เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
     
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหัวปลวก  
 
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
      

เทศบาลตำบลหัวปลวก ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร...

  เทศบาลตำบลหัวปลวก รับมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเข...
      

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก รับใบอนุญาตทำประโยชน์...

  เทศบาลตำบลหัวปลวกได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมา...
      

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวกได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนต...

  นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบห...
      

นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชกา... 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560