เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
   
 

 

 

  เทศบาลตำบลหัวปลวกโดยนายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลตำบลหัวปลวกให้เป็นองค์กรคุณธรรม

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  เทศบาลตำบลหัวปลวก โดยนายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

     
     
     
     
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

 
 
เทศบาลตำบลหัวปลวก 25/1 หมู่ 2 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทรศัพท์/โทรสาร 036-223223
E - MAIL : admin@huapluak.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign