เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


กิจกรรมฉีดวัคซีน "เทศบาลห่วงใย ประชาชนร่วมใจ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของสังคม


วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี  นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก  ร่วมกับ รพ.เสาไห้  รพสต.หัวปลวก , รพสต.เขาดินใต้  อสม. ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวปลวก  ร่วมกันจัดกิจกรรมฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นวัคซีนเข็มที่ 2 และประชาชนที่ WALK IN  เข็มที่ 1 โดยใช้สถานที่ เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีผู้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แอสตาเซเนกา จำนวน 331 คน  และมีผู้ไม่มารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมายจำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ติดตามเพื่อทราบปัญหาและนัดหมายให้มารับวัคซีนในโอกาสต่อไปตามความสมัครใจ 2.มีผู้มาขอรับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ซิโนแวค จำนวน 165 คน ซึ่งโรงพยาบาลเสาไห้ได้นัดหมายให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 แอสตาเซเนกาอีกครั้งในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. สถานที่นัดหมายคือโรงพยาบาลเสาไห้ 

2021-11-23
2021-11-22
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-02
2021-10-29
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-08
2021-10-06