เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ม.ค. 2565 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]50
3 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ [ 16 มิ.ย. 2564 ]70
4 ประกา่ศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล [ 14 มิ.ย. 2564 ]81
5 การร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติฯ [ 1 มิ.ย. 2564 ]63
6 เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]66
7 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2564 ]54
8 จดหมายข่าว [ 8 ม.ค. 2564 ]57
9 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]36
10 จดหมายข่าว เกี่ยวกับภาษีที่ดินแลัสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ส.ค. 2563 ]53
11 ภาษีที่ดินแลัสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ก.ค. 2563 ]50
12 ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง90% [ 22 มิ.ย. 2563 ]49
13 เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร? [ 12 มิ.ย. 2563 ]92
14 เรื่อง ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แก้ไขและเพิ่มเติม [ 29 พ.ค. 2563 ]44
15 ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]47
16 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ภ.ด.ส.3 [ 29 พ.ค. 2563 ]43
17 การให้บริการรับชำระภาษี ช่วงพักกลางวัน ในวัน เวลา ราชการ [ 3 ก.พ. 2563 ]49
18 แจ้งชำระภาษี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]45
19 นโยบาย [ 19 พ.ย. 2561 ]51
20 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ [ 17 ก.พ. 2561 ]44
 
หน้า 1|2