เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับ พมจ.สระบุรี


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าสำนักปลัดเทศบาลซึ่งได้ประสานส่งข้อมูลการช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลหัวปลวก ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ราย ด.ญ.กนกลักษณ์  วงษ์แดง บิดาได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2109 โดยมีนายเรวัฒน์  ฉาวเกียรติ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสาไห้และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ร่วมรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2021-11-23
2021-11-22
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-02
2021-10-29
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-08
2021-10-06