เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดฝนตกอย่างหนักส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและกรณีประชาชนลงทะเบียนชื่อไว้เพื่อขอใช้รถส่วนกลางและรถฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลหัวปลวก  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

2022-01-12
2021-12-27
2021-12-23
2021-12-08
2021-11-23
2021-11-22
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-02
2021-10-29