เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.45 น.  นำโดยพันจ่าโทเรวัฒน์  ฉาวเกียรติ  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเสาไห้ และนายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวกพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชน และผู้ใหญ่บ้าน  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนและความยากจน  ในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก หมู่ 1-12 ตำบลหัวปลวก  จำนวน 50  ราย

2022-07-25
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-08
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-27
2022-06-10
2022-06-06
2022-06-02