เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี  นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ผ่านการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และปิดประกาศ 15 วัน โดยไม่มีผู้คัดค้าน จำนวน 3 ครัวเรือน

2022-07-25
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-08
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-27
2022-06-10
2022-06-06
2022-06-02