เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ตรวจเยียมครอบครัว/ผู้ปกครองเด็ก ที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเกี่ยวกับเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทำการสัมภาษณ์และลงตรวจเยี่ยม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

2022-01-12
2021-12-27
2021-12-23
2021-12-08
2021-11-23
2021-11-22
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-02
2021-10-29