เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


โครงการกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเสาไห้ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวปลวกและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลหัวปลวก ร่วมประชุมโครงการกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-29
2022-04-20
2022-04-11
2022-03-31
2022-03-29
2022-03-29