เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหัวปลวก จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหมประจำเทศบาลตำบลหัวปลวก


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหัวปลวกจัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหมประจำเทศบาลตำบลหัวปลวก เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวปลวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

2023-05-16
2023-05-09
2023-04-18
2023-04-12
2023-03-23
2023-03-13
2023-02-13
2023-02-02
2023-01-14
2023-01-12