เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหัวปลวก จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหมประจำเทศบาลตำบลหัวปลวก


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหัวปลวกจัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหมประจำเทศบาลตำบลหัวปลวก เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวปลวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-29
2022-04-20
2022-04-11
2022-03-31
2022-03-29
2022-03-29