เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


กิจกรรมเข้าร่วมแผนส่งเสริมคุณธรรม ประกาศเจตนารมณ์ เทศบาลตำบลหัวปลวก


วันที่ 29 มีนาคม 2565 โดย นายสวัสดื์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก  เพื่อประกาศเจตนารมณ์ให้สมาชิกในองค์กรมีเจตนาร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

2022-07-01
2022-06-29
2022-06-27
2022-06-10
2022-06-06
2022-06-02
2022-05-27
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12