เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณี บ้านเรือนราษฎรเสียหายจากวาตภัย


คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหัวปลวก ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ เนื่องจากเกิดวาตภัย มีฝนตก ลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ มี 2 ครัวเรือน คือบ้านของ นางสุกัญญา  สังข์สุวรรณ์ บ้านเลขที่ 68 ม.6 ตำบลหัวปลวก หลังคาบ้านเสียหายบางส่วน และ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ของนายเนียม ตาพาลี เสียหายบางส่วน บ้านเลขที่ 34 ม.1 ตำบลหัวปลวก

2022-07-01
2022-06-29
2022-06-27
2022-06-10
2022-06-06
2022-06-02
2022-05-27
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12