เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 1 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 1 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวปลวก ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ได้เชิญชวนประชาชนตำบลหัวปลวก นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

2022-07-25
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-08
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-27
2022-06-10
2022-06-06
2022-06-02