เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหัวปลวกเข้าร่วม โครงการ"เข้าวัด วันพระ ทำบุญวันพระ" กับบริษัท SCG


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 บริษัท SCG ได้จัดทำโครงการ "เข้าวัด วันพระ ทำบุญวันพระ " ณ วัดม่วงฝ้าย ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลหัวปลวก โรงเรียนวัดม่วงฝ้าย และผู้นำท้องถิ่น โดยมีท่านนายกสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหัวปลวก  พนักงานบริษัท SCG เขาวง ผอ.โรงเรียน และนักเรียน โรงเรียนวัดม่วงฝ้าย ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาดินใต้ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลหัวปลวกและ ผู้นำท้องถิ่นตำบลเขาวง และประชาชนตำบลเขาวง เข้าร่วมโครงการ 

2022-07-25
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-08
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-27
2022-06-10
2022-06-06
2022-06-02