เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหัวปลวกจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565


วันที่ 4 , 5 ,6 และ 8 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวปลวก ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 โดยฝึกอบรมครู นักเรียน โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต โรงเรียนวัดห้วยหวาย  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ โรงเรียนบ้านหนองกระเบา และโรงเรียนวัดม่วงฝ้าย ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก  เป็นต้น ให้มีความรู้ ประเภทของไฟ  การกำเนิดไฟ การอพยพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การอพยพ  การปฏิบัติระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ถังเคมี) การใช้สัญญาณมือ สัญญาณเตือนภัย (โดยวิทยากร ทต.ท่าหลวง และทีมงาน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหัวปลวก)

2022-09-26
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13