เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหัวปลวก เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหัวปลวก เข้าร่วม มหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยได้รับฟังการให้คำแนะนำ จากอัยการจังหวัดสระบุรี บังคับคดี จังหวัดสระบุรี ตำรวจ  เป็นต้น ให้ความรู้ในเรื่องข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย และตอบข้อซักถามจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

2022-09-26
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13