เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในท้องที่เทศบาลตำบลหัวปลวก โดยมีท่านสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก ข้าราชการ ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหัวปลวก เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี  กำนัน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน คุณครู นักเรียน และประชาชน ตำบลหัวปลวก เข้าร่วมกิจกกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08