เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล และ รับมอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 10:30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี (กอ.รมน.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล บูรณาการกับเทศบาลตำบลหัวปลวก และ รับมอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประขุมเทศบาลตำบลหัวปลวก

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08