เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล และ รับมอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 10:30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี (กอ.รมน.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล บูรณาการกับเทศบาลตำบลหัวปลวก และ รับมอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประขุมเทศบาลตำบลหัวปลวก

2023-09-27
2023-09-25
2023-09-13
2023-08-29
2023-08-09
2023-08-07
2023-08-04
2023-08-03
2023-07-26
2023-06-26