เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ [ 10 เม.ย. 2564 ]33
2 หลักเกณ์และเงื่อนไขสิทธิการอุทธรณ์ฯ [ 10 เม.ย. 2564 ]33
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโควต้นและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]31
4 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการย้ายพนักงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]32
5 การให้คุณให้โทษ [ 10 เม.ย. 2564 ]33
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง [ 10 เม.ย. 2564 ]33
7 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 10 เม.ย. 2564 ]59
8 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัว [ 10 เม.ย. 2564 ]34
9 การพัฒนาบุคลากร [ 10 เม.ย. 2564 ]33
10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]35
11 การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]40
12 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]47
13 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 2 ต.ค. 2563 ]33